Investeşte in Oameni!
acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Prima pagină

Ne propunem să îmbunătăţim calitatea managementului educaţional din învăţământul preuniversitar:

  • prin revizuirea politicii în domeniu şi
  • prin formarea competenţelor manageriale specifice categoriilor profesionale implicate.

Totul pentru a asigura o mai bună adaptare a educaţiei şi formării profesionale iniţiale la nevoile pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere.

Despre proiect:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Număr de identificare al contractului: 4037
Nr. de înregistrare la AMPOSDRU: POS DRU/ 1 / 1.1 / S / 2
Abordând tematica managementului preuniversitar în mediu descentralizat, proiectul este de tip strategic cu implementare la nivel naţional, iar dimensiunea teritorială acoperă atât mediul urban cât şi mediul rural.

 Căutare

Noutăţi
Copyright © PROMEP 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României