Investeşte in Oameni!
acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activităţile proiectului

Proiectul PROMEP cuprinde următoarele activităţi:

Activitate 1. Activităţi organizatorice la nivelul echipei de proiect, necesare pentru stabilirea fluxului de comunicare, graficului de desfăşurare a  activităţilor, evaluării continue, periodice şi finale, bugetului, activităţilor şi rolului partenerilor.

Activitate 1.1. Pregătirea echipei de management de proiect pentru implementarea proiectului.

Activitate 1.2. Angajări de personal pentru completarea echipei

Activitate 2. Studiu de diagnoza privind specificul sistemului de învăţământ preuniversitar din România, realizat în parteneriat cu experţi străini, pentru fundamentarea proiectului de politică în domeniul managementului educaţional preuniversitar în mediu descentralizat.

Activitate 3. Elaborarea politicii de sistem în domeniul managementului educaţional preuniversitar

Activitate 3.1. Stabilirea membrilor grupului de lucru, care va elabora proiectul de politică

Activitate 3.2. Vizită de studiu în Anglia, de 7 zile, pentru documentare şi informare, pentru un grup de 20 persoane

Activitate 3.3. Dezbaterea publică a proiectului de politică pentru consultarea tuturor actorilor educaţionali si sociali implicaţi în actul educaţional şi finalizarea elaborării documentului

Activitate 3.4. Adoptarea noii politici prin OM

Activitate 4. Elaborarea/ revizuirea/ standardelor ocupaţionale pentru categoriile de personal de conducere din sistemul de învăţământ preuniversitar

Activitate 4.1. Stabilirea membrilor a 2 grupuri de lucru: unul pentru revizuirea standardelor ocupaţionale, iar altul pentru elaborarea standardelor ocupaţionale pentru directori Palate şi Cluburi si directori CCD

Activitate 4.2. Desfăşurarea sesiunilor de lucru împreună cu grupul de experţi străini.

Activitate 4.3. Validarea standardelor ocupaţionale ( procedura CNFPA), introducere/revizuire in COR

Activitate 5. Dezvoltarea/ elaborarea/ pilotarea instrumentelor de evaluare instituţională pentru unităţile de învăţământ preuniversitar în acord cu documentul de politică  adoptat

Activitate 5.1. Stabilirea membrilor a 2 grupuri: unul pentru elaborarea instrumentelor de evaluare instituţională, altul pentru elaborarea regulamentului de inspecţie şcolară, a metodologiilor de aplicare a regulamentului şi a instrumentelor

Activitate 5.2. Desfăşurarea sesiunilor de lucru

Activitate 5.3. Pilotarea instrumentelor de evaluare în 6 judeţe

Activitate 5.4. Adoptarea Instrumentelor de evaluare instituţională prin OM

Activitate 6. Revizuirea/elaborarea standardelor de formare în management educaţional pentru categorii de personal de conducere, îndrumare şi control şi a programelor de formare specifice

Activitate 6.1. Stabilirea membrilor grupului de lucru a instrumentelor

Activitate 6.2. Desfăşurarea sesiunilor de lucru

Activitate 6.3. Adoptarea pachetului standardelor prin OM

Activitate 7. Dezvoltarea sistemului informatic suport în desfăşurarea activităţii de formare în management educaţional

Activitate 7.1. Proiectarea sistemului informatic Naţ. de instruire şi integrarea platformei de instruire on-line (eLearning)

Activitate 7.2. Realizarea site-ului proiectului care va include un Forum de discuţii şi un newsletter trimestrial

Activitate 8. Formarea formatorilor de formatori în management educaţional (prima etapă de formare)

Activitate 8.1. Pregătirea programului de formare pentru 28 formatori de formatori

Activitate 8.2. Derularea Programului de formare, care include şi un stagiu în Anglia

Activitate 9. Formarea formatorilor în management educaţional (a doua etapă de formare)

Activitate 10. Formarea personalului cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar (a treia etapă de formare)

Activitate 11. Evaluarea calităţii Programelor de formare derulate în proiect, se va realiza de către echipa de implementare a programelor de formare, în special prin feedback-ul primit de la beneficiari pe baza unor seturi de chestionare specifice fiecărui program absolvit.

Activitate 12. Activitatea de achiziţii publice: materiale consumabile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor din proiect, obiecte de inventar şi mijloace fixe.

Activitate 12.1. Pregătirea activităţii de achiziţii

Activitate 12.2. Realizarea activităţii

Activitate 13. Organizarea de activităţi de promovare şi diseminare a informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia

Activitate 13.1. Conferinţe:de lansare a Proiectului „Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar” şi finală, de prezentare a rezultatelor implementării proiectului

Activitate 13.2. Elaborare şi distribuire de materiale de prezentare şi informative: pliante, afişe, broşuri

Activitate 13.3. Organizarea şi susţinerea acţiunilor de mediatizare: apariţii radio, Tv, presa scrisă

Activitate 13.4. Măsuri de informare şi publicitate privind finanţarea nerambursabilă

Activitate 14. Monitorizarea, evaluarea internă, raportarea şi auditul, va avea un caracter permanent, prin elaborarea rapoartelor narative şi financiare intermediare şi finale.

 Căutare

Noutăţi
Copyright © PROMEP 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României