Investeşte in Oameni!
acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiective

Obiectivul  general al proiectului este:

Imbunătăţirea calităţii managementului educaţional din învăţământul preuniversitar prin revizuirea politicii în domeniu şi formarea competenţelor manageriale specifice categoriilor profesionale implicate pentru asigurarea unei mai bune adaptări a educaţiei şi formării profesionale iniţiale la nevoile pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere.

Obiectivele specifice sunt:

  • elaborarea politicii în management educaţional preuniversitar în concordanţă cu priorităţile strategice actuale ale sistemului
  • elaborarea unui studiu privind managementul preuniversitar în context actual
  • revizuirea profilului ocupaţional şi profesional al funcţiilor manageriale din învăţământul preuniversitar
  • revizuirea standardelor ocupaţionale pentru categoriile de personal de conducere, monitorizare şi evaluare
  • elaborarea fişelor cadru ale postului şi a fişelor de evaluare
  • îmbunătăţirea calităţii pregătirii profesionale a categoriilor de personal cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar prin implementarea unui program de formare de tip blended-learning.

Ce presupune atingerea acestor obiective?

Prin formarea sistematică a managerilor din sistemul preuniversitar de educaţie, rolurile manageriale se vor exercita cu un grad sporit de profesionalism  ceea ce va avea ca efect direct creşterea calităţii educaţiei şcolare, precum şi dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru categoriile de beneficiari implicaţi.

Pe termen lung, efectul acestui proiect va contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului preuniversitar de educaţie şi formare profesională.

Obiectivele specifice vizate vor contribui astfel la realizarea obiectivului general POSDRU  prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii sale pe baza formării unitare a categoriilor de personal cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar pentru exercitarea rolurilor manageriale specifice in mediu descentralizat.

Prin formarea competenţelor specifice parteneriatului educaţional, categoriile de personal de decizie din învăţământul preuniversitar formate prin proiect vor contribui la conectarea educaţiei iniţiale din şcoală cu învăţarea pe parcursul întregii vieţi în mod adaptat la cerinţele pieţei muncii.

 Căutare

Noutăţi
Copyright © PROMEP 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României