Investeşte in Oameni!
acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Rezultate anticipate

Rezultatele asteptate in urma activitatilor proiectului:

Activitatea 1.: formarea echipelor de management de proiect/implementare,
IR: nr. membri pentru cele două echipe

Activitatea 2.: studiu de diagnoză privind nevoile de reformă managerială în mediu descentralizat din sistemul preuniversitar realizat,
IR: 1 raport de cercetare

Activitatea 3.: document de politică MECT în domeniul managementului educaţional preuniversitar elaborat,
IR: 1 reglementare adoptată pentru politica de sistem în domeniul managementului educaţional preuniversitar

Activitatea 4.: seturi de instrumente strategice de proces necesare implementării politicii în domeniul managementului educaţional preuniversitar elaborate, testate şi aprobate,
IR: 2 reglementări adoptate pentru 2 seturi de instrumente strategice de proces

Activitatea 5.: standarde ocupaţionale revizuite/noi pentru categoriile de personal de conducere din învăţământul preuniversitar,
IR: 3 standarde ocupaţionale revizuite si introduse în COR/3 standarde ocupaţionale noi, introduse în COR

Activitatea 6.: categorii de standarde profesionale/ standarde de formare/programe de formare  elaborate pentru categorii de personal de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar,
IR:1 reglementare de sistem adoptată pentru categoriile de standarde menţionate anterior

Activitatea 7.: sistem informatic suport pentru desfăşurarea activităţii de formare in managementul educaţional operaţional,
IR: nr. de accesări  a sistemului informatic suport; site operaţional al proiectului,
IR: nr. de accesări  a site-ului proiectului; suporturi de curs elaborate pentru întregul Program de formare pentru personalul cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământ preuniversitar,
IR: cel puţin 2900 de utilizatori ai suporturilor de curs

Activitatea 8.: 28 formatori de formatori care au urmat programul de formare,
IR: 28 atestate de formare profesională

Activitatea 9.: 240 absolvenţi din grupul ţintă, din etapa a doua a programului de formare,
IR: 240 atestate de formare profesională

Activitatea 10.: 1176 absolvenţi, din categoriile de personal cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din învăţământ preuniversitar care au absolvit programe de formare în management educaţional,
IR: 1176 atestate de formare profesională

Activitatea 11.: studiu de impact privind calitatea programelor de formare derulate,
IR: 1 raport final de cercetare

Activitatea 12.: Echipamente achiziţionate,
IR: 3 imprimante color, 3 seturi laptop cu videoproiector aferent, 1 aparat foto, 2 telefoane , 1 autoturism

Activitatea 13.: 2 conferinţe realizate, IR: cel puţin 200 de participanţi şi 200 de mape de prezentare; apariţii radio, presa scrisă, alte acţiuni de mediatizare,
IR: 3 emisiuni înregistrate, 12 articole în presa centrală şi locală; materiale informative: pliante de prezentare, afişe tipărite, un site
IR: 1000 pliante de prezentare distribuite, 100 exemplare afişe postate în locuri publice

Activitatea 14.: rapoarte narative şi financiare intermediare şi finale şi raport de audit financiar
IR: număr total de rapoarte.

 Căutare

Noutăţi
Copyright © PROMEP 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României