Investeşte in Oameni!
acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Grupul ţintă

Grupul ţintă pentru acest proiect este format din personal cu funcţii de conducere, îndrumare şi control(1444), din inspectorate şcolare, structuri centrale şi locale ale solicitantului sau aflate în coordonarea/subordinea acestuia.
Proiectul se adresează astfel următorilor:

  1. inspectori generali,
  2. inspectori şcolari generali,
  3. inspectori generali adjuncţi,
  4. inspectori de specialitate,
  5. directori de unităţi şcolare din sistemul preuniversitar de educaţie,

Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt:

  1. personalul didactic, nedidactic şi auxiliar,
  2. elevii şi părinţii din instituţiile de provenienţă ale managerilor incluşi în formare,
  3. comunitatea locală în ansamblu.

Prin elaborarea standardelor, a politicii însoţită de instrumente care să faciliteze implementarea acesteia şi prin formarea formatorilor şi a managerilor pe categorii de personal se va institui cadrul optim instituţional pentru asigurarea unei formări flexibile a tinerilor din sistemul de educaţie şi formare profesională în vederea creşterii gradului de ocupare şi a ratei de participare pe o piaţă a muncii în continuă transformare, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane formate în contextul dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere, precum şi educarea pentru gestionarea durabilă a resurselor regenerabile şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea poluării.
Prin abordarea parteneriatului educaţional prin noi baze de formare se va eficientiza cooperarea interinstituţională, schimbul de bune practici, de modele şi metode care vor contribui la creşterea dimensiunii europene în educaţie pentru sistemul de management educaţional preuniversitar.

 Căutare

Noutăţi
Copyright © PROMEP 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României